Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Usługi

Informacja

Udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej i katalogowej.

Wypożyczalnia

Wypożyczanie zbiorów do domu

Czytelnia

Udostępnianie zbiorów w czytelniach.

Czasopisma

Udostępnianie czasopism bieżących i archiwalnych

Regionalia

Udostępnianie zbiorów regionalnych dotyczących powiatu pleszewskiego

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Sprowadzanie książek z innych bibliotek  w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na indywidualne zamówienie.

Ksero

Usługi kserograficzne dla czytelników (odpłatnie): format A4-0,20zł ; format A3-0,40zł

Bibliografia

Tworzenie na zlecenie zainteresowanych zestawień bibliograficznych

Faktografia

Tworzenie na zlecenie zainteresowanych zestawień faktograficznych

Lekcje biblioteczne

Zajęcia biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

Internet i pisanie

Udostępniamy bezpłatnie dostęp do Internetu oraz do programów: edytorskiego, graficznego i arkusza kalkulacyjnego

Legalis

Możliwość korzystania z Systemu Informacji Prawnej LEGALIS (bezpłatnie).