Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Kontakt

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie

Ul. Kolejowa 1, 63-300 Pleszew

 

Tel.: (0-62) 7428-358, Fax: (0-62) 7428-358

 

 

Dyrektor – mgr Zuzanna Musielak-Rybak

 

Tel.: 501 513 574

Numery wewnętrzne:

10 - Dyrektor

15 - Dział dziecięcy

16 - Wypożyczalnia dla dorosłych

14 - Instruktor

18 - Sala Multimedialna

11 - Księgowość

12 - Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Filie Biblioteczne:

Filia w Kuczkowie: ul. Parkowa 11, tel. 506 049 486

Filia Szpitalna w PCM, ul. Poznańska 125, tel. 519 425 569

Filia Biblioteczna w Kowalewie, ul. B. Chrobrego 36

Fiilia Biblioteczna w Piekarzewie, tel. 506 049 486

Filia Biblioteczna w Taczanowie, tel. 519 425 569

Filia Biblioteczna w Zawidowicach, tel. 506 049 432

Informujemy, że:

 

Zgodnie z Art. 13 pkt.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, z siedzibą w Pleszewie przy ul. Słowackiego 19a, zwana dalej „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biblioteka@pleszew.pl, telefon: 62 74 28  358
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu pracowników Biblioteki w związku z działaniami związanymi z zaspakajaniem potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu edukacji, kultury i informacji. Dane nie będą udostępniane innymy podmiotom do celów komercyjnych,
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyraźna zgoda wynikająca z dobrowolnego wysłania informacji na skrzynki mailowe, newsletter oraz fax znajdujące się na stronie http://www.archiwumbiblioteka.actmedia.pl,
 5. Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie,
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – żądania od Biblioteki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu niezbędny do udzielenia odpowiedzi, oraz do kontaktowania się w związku z działalnością publiczną Biblioteki.

Prosimy pamiętać, że ze względu na strukturę niektórych spraw, natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.