Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Historia

Decyzja o utworzeniu biblioteki w Pleszewie zapadła dnia 11 maja 1948 roku na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej. Został utworzony wówczas 8-osobowy Komitet Biblioteczny w składzie: przewodniczący M. Dohnal, z-ca przewodniczącego M. Wrocławkowa, członkowie E. Kaczmarek, S. Kosmala, D. Malinowski, ks. K. Niesiołowski, E. Łokietek, R. Biadała.

 

Pierwszym bibliotekarzem pracującym społecznie był Stefan Łagodziński, który raz w tygodniu wypożyczał książki. W 1948 roku zorganizowano również sieć biblioteczną we wsiach: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Taczanów.
Powstanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pleszewie w 1956 roku było bezpośrednio związane z administracyjnym wyodrębnieniem powiatu pleszewskiego. W 1974 roku powiat pleszewski obsługiwało poza PiMBP i filią literatury społeczno-politycznej w Pleszewie 6 bibliotek gminnych, 11 filii bibliotecznych i 100 punktów bibliotecznych.

Pierwsze lokum dla biblioteki znaleziono w Magistracie. Oddano tam do użytku pomieszczenie, które zaopatrzono w odpowiedni sprzęt biblioteczny. W 1958 roku PiMBP w Pleszewie została przeniesiona z małego lokalu w Rynku do byłego Domu Oświatowego TCL przy ul. Sienkiewicza 39, gdzie zajęła cztery pomieszczenia, w których utworzono wypożyczalnię dla dorosłych (od 1962 roku z wolnym dostępem do półek), w 1960 roku powstał oddział dziecięcy, a w 1963 roku otwarto czytelnię (15 miejsc, księgozbiór podręczny i czasopisma).

Budynek biblioteki przy ul. Sienkiewicza

Pomieszczenie wypożyczalni w bibliotece przy ul. Sienkiewicza (1974)

Po wielu staraniach dyrekcji biblioteki o nowy budynek, władze samorządowe we wrześniu 1998 roku oddały bibliotece w użytkowanie pawilon przy ul. Słowackiego 19 A.

Od 2000 roku biblioteka mieści się w nowym budynku, zapewniając pełną obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta, gminy i powiatu pleszewskiego, dostosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych.

Budynek biblioteki przy ul. Słowackiego

Otwarcie nowej siedziby biblioteki przy ul. Słowackiego 19a (2000)

Dnia 14 grudnia 2000 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby przy udziale władz miejskich, powiatowych i zaproszonych gości. Podpisano również Porozumienie pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy a Zarządem Powiatu Pleszewskiego w zakresie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pleszewskiego.

 

W 2004 roku, po 45 latach pracy, odeszła na emeryturę dyrektor BPMiG mgr Ewa Szpunt. Nowym dyrektorem biblioteki została mgr Elżbieta Mielcarek.

Spotkanie z K. Bilińskim (1974)

Spotkanie autorskie z Marianem Cezarym Abramowiczem (1993)

Zespół biblioteki (1998)

Jubileusz 60-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (2009)

Jubileusz 60-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (2009)

Jubileusz 60-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie (2009)

16 listopada 2018 r.  nastąpiło otwarcie nowej siedziby biblioteki po byłym dworcu PKP przy ul. Kolejowej 1.

 

Przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Marian Adamek, Przewodniczący Rady Miasta Olgierd Wajsnis, Dyrektor Biblioteki Elżbieta Mielcarek oraz przedstawicielka czytelników Janina Molińska.

Przecięcie wstęgi: Burmistrz Marian Adamek, Przewodniczący Rady Miasta Olgierd Wajsnis, Dyrektor Biblioteki Elżbieta Mielcarek oraz przedstawicielka czytelników Janina Molińska.

Otwarcie nowej siedziby biblioteki (16.11.2018)

Marian Adamek przemawiający w sali widowiskowej

Otwarcie nowej siedziby biblioteki (16.11.2018)

grupa osób. Na pierwszym Ewa Szpunt i dyrektor biblioteki Elżbieta Mielcarek

Otwarcie nowej siedziby biblioteki (16.11.2018)

grupa osób siedzących w sali widowiskowej

Otwarcie nowej siedziby biblioteki (16.11.2018)

budynek biblioteki. ujęcie z lokomotywą i torami

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)

budynek biblioteki. ujęcie od strony wschodniej

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)

budynek biblioteki. ujęcie od strony północnej

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)

budynek biblioteki wraz z terenem przydworcowym. ujęcie od strony zachodniej

Budynek biblioteki przy ul. Kolejowej 1 (sierpień 2020)