Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Dokumenty źródłowe i opracowania

Materiały źródłowe do dziejów Pleszewa

Zdigitalizowane materiały archiwalne miasta Pleszewa z okresu staropolskiego, których oryginały znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Dokumenty życia społecznego

DŻS dostarczaja informacje o aktualnych wydarzeniach z różnych dziedzin życia, o istnieniu i profilu działalności określonych instytucji, grup społecznych, o poziomie i stylu życia ludności.

Bibliografia Regionalna Powiatu

Rejestruje artykuły publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej; książki i broszury; czasopisma lokalne, samorządowe i parafialne; mapy i plany itp.

Ksiażka ``Solidarność Ziemi Pleszewskiej``

Książka zawiera przede wszystkim kalendarium wydarzeń z lat 1980 (początki powstania NSZZ Solidarność w mieście i powiecie) do końca 1990 roku.

Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Miasta

Obecnie Biblioteka gromadzi publikacje dokumentujące życie, działalność kościelną oraz artystyczną Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Są to m.in. biografie, zbiory poezji, dramaty, encykliki, albumy, pielgrzymki papieskie.