Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Cała Polska Czyta Dzieciom

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

Kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” zainaugurowała w 2001 roku fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom w celu uświadomienia społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju emocjonalnego oraz wyrobienia u dorosłych nawyku codziennego czytania dzieciom. Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce moralnych zachowań.

 

W dotychczasowych edycjach książki najmłodszym czytelnikom biblioteki  czytali m.in.  Katarzyna Mitchell  z Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty i Jan Owczarski ze Związku Drużyn ZHP w Pleszewie, Patrycja Kamińska-Wieruszewska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pleszewie, wyróżniona w konkursie Nauczyciel-Wolontariusz Roku oraz Emilia Golińska, działająca m.in. w Senioralnym Centrum Wolontariatu w Pleszewie i Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich.

W poprzednich edycjach kampanii do głośnego czytania dzieciom zachęcali m.in. przedstawiciele różnych zawodów – pszczelarz, weterynarz, leśnik, rymarz, piekarz, policjant, pielęgniarka, pracownicy samorządowi, sportowcy.