Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Konkursy

KONKURSY

Konkurs Pięknego Czytania organizowany jest w pleszewskiej bibliotece od  1997 roku. Skierowany jest dla uczniów klas I – IV. Jego celem jest m.in. doskonalenie umiejętności  czytania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności językowej oraz zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur szkolnych.

 

Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów organizowany jest od 2001 roku, natomiast

dla szkół podstawowych od 2002 roku. Jego celem jest  upowszechnienie bogatej twórczości literackiej, ukazanie piękna języka polskiego, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.

 

Konkurs Oratorski Ulubiona Książka Gimnazjalisty po raz pierwszy zorganizowany został w 2005 roku, natomiast dla uczniów szkól średnich od 2007 roku organizowany jest Konkurs Oratorski Ulubiona Książka Licealisty.  Główną ideą konkursów jest oprócz propagowania twórczości wybitnych pisarzy polskich i obcych, doskonalenie umiejętności oceny dzieła literackiego, kształcenie umiejętności krasomówczych i argumentowania.

 

Od 2016 roku organizowany jest Konkurs Plastyczny   „Moja ulubiona  postać lub przygoda literacka”, podczas którego dzieci  mają okazję m.in.  rozwinąć umiejętności plastyczne.

 

Okazjonalnie organizowane są konkursy wiedzy on-line. W 2014 roku odbył się konkurs pod hasłem „Co wiem o Błogosławionym Janie Pawle II”, natomiast w 2017 roku konkurs  wiedzy historycznej „Polska Niepodległa”.

 

W latach  1997 do 2009 organizowano konkursy z cyklu „Moja mała Ojczyzna”, gdzie młodzież zapoznawała się z  przeszłością naszego miasta, wybitnymi postaciami i wydarzeniami z lokalnej historii.

 

Oddział dziecięcy od 2010 roku organizuje wakacyjny konkurs  „Najaktywniejszy czytelnik”. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom podczas wakacji letnich, zachęcanie do regularnego czytania oraz popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku dzieci i młodzieży.