Pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego

ul. Kolejowa 1

63-300 Pleszew

+48 62 74 28 358

+48 62 74 28 358

Główny email:

biblioteka@pleszew.pl

Wielkopolskie Questy

Quest zatytułowany „Wędrówki śladami historii” opracowany został przez Sławomira Derę i Bartosza Biernackiego, pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew i skierowany jest do wszystkich, bez względu na wiek.

Gra pozwala przenieść się w czasie i z niewielką pomocą wyobraźni odbyć spacer po Pleszewie sprzed lat, a przy tym dobrze się bawić i spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Pleszewski Quest stanowi doskonałą promocję miasta i atrakcyjną pomoc w jego poznawaniu.

Jak korzystać z Questu?

Do udziału w grze potrzebny jest folder z mapką i oznaczonym miejscem startu. Umożliwia ona poruszanie się po mieście, według wskazówek umieszczonych w tekście i rozwiązywanie po drodze szeregu zagadek związanych z historią miasta. Każda rozwiązana zagadka premiowana jest literką, stanowiącą część hasła, potrzebnego do poznania szyfru, umożliwiającego dotarcie do ukrytego na terenie miasta skarbu.

Skąd wziąć folder?

 

Tekst gry do samodzielnego wydruku należy pobrać samodzielnie.

W ramach realizacji projektu „Biblioteka przewodnikiem po historii” pleszewska biblioteka opracowała i wydała drugi już quest związany z historią Pleszewa.

 

Quest jest rodzajem gry terenowej , polegającej na stworzeniu nieoznakowanego szlaku, którym wędruje się, kierując się wskazówkami zamieszczonymi w wierszowanym tekście. Na końcu szlaku umieszczona jest pieczątka, której stempel na ulotce potwierdza przejście trasy i ukończenie gry.

Jak korzystać z Questu?

 

Do udziału w grze potrzebny jest folder z mapką i oznaczonym miejscem startu. Umożliwia ona poruszanie się po mieście, według wskazówek umieszczonych w tekście i rozwiązywanie po drodze szeregu zagadek związanych z historią miasta. Każda rozwiązana zagadka premiowana jest literką, stanowiącą część hasła, potrzebnego do poznania szyfru, umożliwiającego dotarcie do ukrytego na terenie miasta skarbu.

Skąd wziąć folder?

 

Tekst gry do samodzielnego wydruku należy pobrać samodzielnie.

W ramach realizacji projektu „Biblioteczne podróże w czasie” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełniąca zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pleszewskiego  opracowała i wydała trzeci już quest związany z historią Pleszewa i okolic. Jest to jednocześnie pierwszy w powiecie pleszewskim quest rowerowy.

Quest „Rowerowa wyprawa w przeszłość Pleszewa i okolic” pozwala na poznanie ciekawostek historyczno-przyrodniczych  wzdłuż 28 kilometrowej trasy Pleszew – Kowalew – Fabianów – Lutynia – Suchorzew – Pleszew.

Trasa rozpoczyna się przy bibliotece  – na zrewitalizowanych terenach wokół byłego dworca PKP. Mini-opowieści zawarte w queście dotyczą m.in. historii kolei w Pleszewie, zadrzewień śródpolnych w gminie Dobrzyca czy kościołów w Lutyni i Kowalewie.

Jak korzystać z Questu?

Do udziału w grze potrzebny jest folder z mapką i oznaczonym miejscem startu. Umożliwia ona poruszanie się po mieście, według wskazówek umieszczonych w tekście i rozwiązywanie po drodze szeregu zagadek związanych z historią miasta. Każda rozwiązana zagadka premiowana jest literką, stanowiącą część hasła, potrzebnego do poznania szyfru, umożliwiającego dotarcie do ukrytego na terenie miasta skarbu.

Skąd wziąć folder?

 

Tekst gry do samodzielnego wydruku należy pobrać samodzielnie.

ulotki questu pt. "Spacer po pleszewskiej stacji kultury"

Kolejnym questem  wydanym w 2020 roku przez pleszewską bibliotekę  jest ” Spacer po pleszewskiej stacji kultury”.

 

„Spacer po pleszewskiej stacji kultury” rozpoczyna się przy siedzibie Biblioteki Publicznej i wiedzie przez zrewitalizowane tereny wokół byłego dworca PKP.

 

Opracowanie i wydanie 1500 ulotek questowych zostało dofinansowane  ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu  “Promocja czytelnictwa”.

Jak korzystać z Questu?

Do udziału w grze potrzebny jest folder z mapką i oznaczonym miejscem startu. Umożliwia ona poruszanie się po mieście, według wskazówek umieszczonych w tekście i rozwiązywanie po drodze szeregu zagadek związanych z historią miasta. Każda rozwiązana zagadka premiowana jest literką, stanowiącą część hasła, potrzebnego do poznania szyfru, umożliwiającego dotarcie do ukrytego na terenie miasta skarbu.

Skąd wziąć folder?

 

Tekst gry do samodzielnego wydruku należy pobrać samodzielnie.